บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 25/09/2563

Kale (เคล)มีคุณสมบัติต้านเซลล์มะเร็ง มีไฟเบอร์ สารอาหารสูง และไขมันเป็นศูนย์ดีต่อระบบย่อยอาหาร มีธาตุเหล็กสูงมาก ธาตุเหล็กจะบำรุงเลือดและตับได้เป็นอย่างดี(Detox ตับได้เป็นอย่างดีเพราะมีไฟเบอร์และซัลเฟ...