เงื่อนไขการรับเปลี่ยน & คืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ให้ถ่ายภาพสินค้าที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์แล้วส่งมาที่ E-mail : Ecommerce@cmkt.co.th, Ecommerce3@cmkt.co.th  โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหลังจากได้รูปสินค้าแล้ว โดยทางบริษัทจะพิจารณาการเปลี่ยนคืนหรือคืนเงินค่าสินค้าตามที่เห็นสมควร 

สินค้าที่ซื้อแล้ว สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าสามารถกระทำได้ เมื่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และยังไม่ได้ใช้งาน ทางร้านขออนุญาติไม่รับเปลี่ยนคืน ในกรณีลูกค้า เปลี่ยน หรือ คืนสินค้าอันเนื่องมาจากไม่พอใจในสินค้า 

การเปลี่ยนสินค้าสินค้า ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้ เป็นตัวเดียวกันเท่านั้น

ร้านใบเมี่ยง จะดำเนินการคืนเงินภายใน 7 -14 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทได้รับสินค้า การคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ลูกค้าชำระเงิน เช่น หากชำระผ่านบัตรเครดิต จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ชำระค้าสินค้านั้นๆ

ทั้งนี้ลูกค้าเป็นจะผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับทางร้านใบเมี่ยง ยกเว้นในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการผลิต และ/หรือ การจัดส่ง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในแต่ละกรณี